Aksara Jawa

HA : Huripku cahyaning Gusti
NA : Nur urip cahya wewayangan
CA : Cipta, rasa, karsa, kuasa
RA : Rasa, kuasa, kang tanpa karsa
KA : Karsa, kuasa, tetungguling pangreh
DA : Dadikang tanpa kinardi
TA : Tetetp jumenenging dat kan tanpa niat
SA : Sifat ana kang tanpa wiwitan
WA : Wujud ana kang tanpa kinira
LA : Lali, eling wekasane
PA : Papan kang tanpa kiblat
DHA: Dhuwur wekasane cendhek wiwitane
JA : Jumbuhing Kawula-Gusti
YA : Yen tanpa karsa lan niat
NYA: Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diweruhi
MA : Mati bisa bali
GA : Guru Sejati kang handayani hamuruki
BA : Bayu Sejati kang handayani
THA: Thukul saka niat
NGA: Ngracut busananing manungsa

ee

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s